Instala?ie de sablare SEMP, Motostivuitor Matra

7.245 LEI

„SC BRINOME S.R.L. Oradea - societate în faliment prin lichitaorul judiciar Cabinet de Insolven?? Popovici Teodor, vinde individual din patrimoniul s?u prin licita?ie public? deschis?, cu strigare, f?r? preselec?ie, în condi?iile Codului de Procedur? Civil? ?i Legii insolven?ei nr 85/2006 modificat? urm?toarele bunuri:

1. Instala?ie de sablare SEMP cu vas de presiune de 240CE autorizat ISCIR, cu rezervor tampon de 2mc, cu electrocopresor cu ?urub marca Ingesoll Rand tip ML 30. Pre?ul minim total de pornire a licitatie este de 28.281,15 Lei plus TVA.2. Motostivuitor Matral Smisg 15612-motorizare pe gaz, capacitate de ridicare 1500 kg la în??ime de 3,30 metri. Pre?ul minim total de pornire a licitatie este de 7.245Lei plus TVA.Participan?i la licita?ie vor depune la sediul lichidatorului judiciar, cel târziu cu 24 ore inainte de ora fixat? pentru începerea licita?iei, documentele de participare prevazute în regulamentul de licitatie, precum ?i dovada constituirii garan?iei de participare în valoare de 5 % din pre?ul individual de pornire publicat în anun?ul de vanzâre ?i dovada achit?rii taxei de paricipare de 200 Lei-Ron.

Licita?ia va avea loc în data de 01 Iulie 2020 orele 14, iar in caz de nevanzare licitatia se va repeta s?pt?mânal pân? la vânzarea bunurilor scoase la licita?ie în fiecare zi de Miercuri orele 14, în localitatea Oradea, str. Aviatorilor, nr.4, jude?ul Bihor.

Participarea la licitatie este conditionata de cump?rarea caietului de sarcini ?i respectarea prevederilor acestuia.

Comentarii Facebook

Comentarii

Nu s-a postat inca nici un comentariu

Lasa un comentariu

Nu sunteti autentificat. Pentru a putea posta comentarii trebuie sa fiti autentificat in sistem.