CURS EXPERT ACHIZITII PUBLICE

700 LEI

Expertul în achizi?ii publice” trebuie s? aib? preg?tire tehnic? de specialitate , preg?tire economico-financiar? sau preg?tire juridic?, dobândit? în urma absolvirii unor studii superioare de lung? sau scurta durat? cu diplom? de licen??, precum ?i acele cuno?tin?e de utilizare a calculatorului, de comunicare interuman? ?i negociere care s? îi permit? s? îndeplineasc? toate exigen?ele acestei ocupa?ii. „Expertul achizi?ii publice” analizeaz? cerin?ele legale ?i are abilitatea de a în?elege corect, actele normative na?ionale, aplicabile activit??ilor desf??urate de autorit??ile contractante ?i/sau aplicabile produselor ?i/sau serviciilor si/sau lucr?rilor ce urmeaz? a fi achizi?ionate.

Durata cursului : 2-4 saptamani

Conditii de participare la curs : studii universitare ( diploma de licenta)

Comentarii Facebook

Comentarii

Nu s-a postat inca nici un comentariu

Lasa un comentariu

Nu sunteti autentificat. Pentru a putea posta comentarii trebuie sa fiti autentificat in sistem.