CURS INSPECTOR RESURSE UMANE SATU MARE

455 LEI

PROFESIONAL ACADEMY-0744920034/ WWW.PROFESIONALACADEMY.RO
Curs Inspector/Referent Resurse Umane
CURS DE PERFEC?IONARE
Inspectorul/Referentul Resurse Umane asigur? îndeplinirea activitatilor legate de eviden?a ?i salarizarea personalului din cadrul organiza?iei, în conformitate cu standardele firmei ?i legisla?ia european? în vigoare.
Pia?a de Resurse Umane din România este din ce în ce mai competitiv?, devenind o adev?rat? provocare s? lucrezi ca inspector resurse umane ?i o ?i mai mare provocare s? te angajezi în acest domeniu.
Inspectorul/Referentul Resurse Umane asigur? îndeplinirea activitatilor legate de eviden?a ?i salarizarea personalului din cadrul organiza?iei, în conformitate cu standardele firmei ?i legisla?ia european? în vigoare.

Dac? lucrezi deja ca inspector de HR, cursul î?i va simplifica munca, te va organiza mult mai eficient, vei aplica corect legisla?ia ?i vei fi mai productiv.

Programul de desf??urare a activit??iilor cursului con?ine atât o parte teoretic? cât ?i una practic?. Pentru partea practic? se vor utiliza exemple practice ?i studii de caz.

OBIECTIVE

CE VEI ÎNV??A LA CURS
Anexa 1 privind locurile de munc? vacante
REVISAL
Cerere de angajare
Contract de munca
Act adi?ional la contract de munc?
Informare încheiere contract individual de munc?
Pontaj
Declara?ie dac? angajatul este minor
Declara?ie pe propria r?spundere a persoanei aflate în între?inerea contribuabilului
Cerere concediu de odihn?
Adeverin?? de salariu pt acordarea concediului medical ?i dobândirea informa?iilor necesare pentru a întocmi concediul medical (completarea corect? a certificatul de concediu medical)
Fi?a de post
Regulamentul intern
Planificare concediu de odihn? anual
Bilet de voie
Proces verbal de predare-primire
Proces verbal de luare la cuno?tin?? a regulamentului intern
Decizia de încetare a unui contract individual de munc?
Adeverin?? de vechime
Adeverin?? de stagiu de cotizare
Demisia
Încheierea cotractului prin acordul p?r?ilor
Cum s? dezvolta?i metode profitabile de recrutare, angajare, motivare ?i recompensare a angaja?ilor contribuind astfel la cre?terea productivit??ii

Comentarii Facebook

Comentarii

Nu s-a postat inca nici un comentariu

Lasa un comentariu

Nu sunteti autentificat. Pentru a putea posta comentarii trebuie sa fiti autentificat in sistem.